Loading..

Produktet blev tilføjet til kurvenThursday, April 26, 2018

Handelsbetingelser

Almindelige betingelser for køb af varer på Hvide Sande Røgeri Aps hjemmeside

 

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt "Kunden") foretager på Hvide Sande Røgeri APS (herefter benævnt "Sælger") hjemmeside www.hvidesanderogeri.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

 

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

 

2. Ordremodtagelse og aftale indgåelse

2.1 Ordreprocedure

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

 

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

 

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

 

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke - udover ordrebekræftelsen - være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

 

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 7.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

 

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

 

2.2 Faktura

Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Sælger fremsende Kunden en faktura pr. e-mail.

 

3. Priser og betaling

3.1 Priser og valuta

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

 

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

 

3.2 Leveringsomkostninger

Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

 

3.3 Betaling med betalingskort

Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

 

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af Quickpay, betalingsløsningen er baseret på SSL standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

 

3.4 Forsinket betaling

Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

 

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

 

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

 

4. Levering

 

4.1 Levering

Sælger leverer til brofaste dele af Danmark. Levering kr. 75,- dog GRATIS levering ved bestillinger over kr. 599,-. Kassen vil altid blive stillet ved din dør. Du behøver således ikke at være hjemme, når den ankommer. Vi pakker fisken med så rigelig is, at fisken altid kan holde en temperatur under 2 gr. Celsius også til du evt. først kommer hjem til aften, og kan få fisken i køleskabet. Bemærk dog, at sælger ikke indestår for evt. tyveri og hærværk. I øvrigt kan vi fortælle, at vi pakker i specialdesignede meget tykvæggede flamingokasser. I bunden ligger vi et absorberingsstykke, til at opsuge smeltevandet, og kassen forsegles med tape.

 

4.2 Leveringssted og måde

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

 

4.3 Leveringstid

Pakkerne udsende tirsdag og torsdag hver uge. Varer der er bestilt senest tirsdag kl. 04.00 leveres onsdag, og varer der er bestilt senest torsdag kl. 04.00 leveres fredag Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

 

 

4.4 Gavekort

 

Gavekort bliver tilsendt pr. post, og er gyldig i 3 år fra udstedelsesdatoen, gavekortet kan indløses i vores fysiske butik/restaurant/spisested, eller i vores online webshop.

Du har 14 dages fortrydelsesret på gavekort, fra modtagelses datoen.

 

 

5. Reklamation- Fortrydelsesret

 

5.1 Reklamation

Vi hører altid gerne fra dig, hvis der er noget, du er utilfreds med, eller som du synes vi kan gøre bedre. Har du reklamationer til din levering, kan vi kontaktes på info@hvidesanderogeri.dk eller på tlf. nr. 97311899 (08.00-10.00) Reklamationer skal fortages hurtigst muligt efter du har modtaget pakken. Det gælder både i relation til modtagelsen af pakken og i relation til indholdet af pakken. På den måde kan vi med det samme reagere og give dig en bedre service.

 

Som udgangspunkt vil du få afslag i prisen, hvis en vare eller dele af leveringen ikke er i orden. På fødevarer er reklamationsretten varens naturlige holdbarhed.

 

5.1.2 Klagemuligheder

Vil du klage over en vare, eller ydelse købt hos Hvide Sande Røgeri, vil vi meget gerne høre fra dig. Ønsker du ikke at kontakte os, kan du bruge EU-kommissionens klageportal. Klager kan indgives på http://ec.europa.eu/odr

 

 

5.2 Fortrydelsesret

DA SÆLGER LEVERER FØDEVARER ER DER INGEN FORTRYDELSESRET i henhold til forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2, nr. 1.

 

 

5.3 Ansvar

Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

 

 

6. Personoplysninger

6.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

 

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

 

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.

 

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

 

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

 

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

 

 

 

6.2 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger

Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt9 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

 

6.3 Markedsføring

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

 

6.4 Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

 

7. Andet

7.1 Kontakt tilSælger

Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 97 31 18 99 eller telefaxnummer 97 31 21 27. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse info@hvidesanderogeri.dk

 

7.2 Forbehold for trykfejl m.v.

Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

 

7.3 Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

8. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

 

9. Oplysninger om Sælger

Hvide Sande Røgeri APS
Cvr-nr. 28 67 09 66
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande
Danmark

Tlf. +45 97 31 18 99
Telefax +45 97 31 21 27
E-mail: info@hvidesanderogeri.dk

 

10. Sted og dato

Hvide Sande, den 29/8-2011

Top